(Ne)zaujal vás tento blog? Dejte mi vědět do komentářů ...

1. část

4. září 2016 v 18:13
"Kdeže je váš velitel? Zopakujte mi to!" běsnila. Tuhle její nenadálou návštěvu si tady dobře zapamatují. Stejně jako Bílé chodce. Ne-li líp.
Cítila se najednou tak… bezmocná. Netrpělivá. Měla přece jiné možnosti. A pošle sem, co měla nejcennějšího. Jak mohla?
"Jenom si vyjel na Černý hrad. Všechno je už zcela v pořádku, Výsosti," zablekotal lord Torwald. Nebo jak se to vlastně jmenuje.
"Kdy se vrátí?"
"Brzy… určitě. Pošleme havrana, kdyby se nevracel."
"Jak kdyby se nevracel?!"
"Jistě se brzo vrátí, Výsosti," pravil toužebně lord Torwald.
"Kolik s ním jelo lidí?"
"Deset?" mínil lord z Řekotočí. "Výsosti," dodal na její výmluvný pohled. Disciplína je potřeba.
To si někdo odskáče. "DESET! Princ a vy s ním necháte jet deset lidí. To se mi zdá."
"Ale… jemu to bohatě stačí, Výsosti," troufl si podotknout jakýsi další lord. Někdo z Roviny. Příšerné. Taková lehkomyslnost. "Princ se jenom tak neztratí."
"Vážně, Výsosti, po tom, jak se nám vrátil tentokrát, je každá obava o bezpečí Jeho Výsosti velmi přehnaná. Přivedl si dokonce s se…" dodal lord Torwald. Či jak že se to jmenuje.
"To je ne-při-ja-tel-né! … A jak je možné, že byl ještě nedávno několik dní nezvěstný? Kdo co zanedbal?" Rozhlížela se po značně znepokojených lordech. Jistě v duchu proklínají toho nešťastníka, který rozhodl, že se jí informace o té neblahé události pošle. A milerádi jí nabídnou viníka. Kdopak to asi zanedbal, rozhlížela se po své oběti.
"Nešťastná náhoda, a … velitel se potom sám dokázal vrátit."
"Jak je ale možné, že vám zmizel?" vztekala se dál. "Že ho nikdo nechránil?"
 

no to jsem zírala,

12. června 2011 v 22:05
oni sem ještě chodí lidi...
a dokonce i cosi čtou, zdá se, že půjdee o anglofily, popř. janeaustenofily:), což se nevylučuje.
nechcete se ale (taky) objevovat na http://asperias.livejournal.com?
sem už moc nechodím:)))

Don Pasquale

14. listopadu 2010 v 10:07 |  Hudba
Tadyjsem strčila svou recenzi na přímý přenos Dona Pasquala z Metropolitní opery - můj nový blog, pro ty, kdo to ještě nezaznamenali:-)

Takže sice tady toho moc nepřibývá, ale jinde je toho hromada.
 


Můj nový blog

17. října 2010 v 11:14
najdete tady : http://asperias.livejournal.com.
na tom novém blogu jsou  i další povídky či případně pokračování toho, co jsem na tomhle nedokončila, jako třeba tu Harriet.

jinak komentovat můžete i zde, občas se tu objevuju a kdoví, jestli někdy něco nedám i sem.
no. kdoví.

Harriet - 1.část

9. května 2009 v 14:10 |  Povídky
Pro ty, co sem ještě chodí, sem dám začátek nové, orig.povídky.

da Její první a zároveň poslední londýnská sezóna.
První a poslední bál v Almack´s.
Ani ten nebyl zrovna příjemným zážitkem.
Lady Garewoodová ji a Davinu, jenom co na ples dorazily, odtáhla ke vznešené skupince, která se utvořila kolem populární vévodkyně ze Suffolku. "Přece musíš, Harriet, pozdravit svou kmotru," nabádala ji. Bylo jí nicméně jasné, že lady Garewoodová jakožto svědomitá matka hodlá Davinu přivést do blízkosti vévodkynina kavalíra. Stále svobodného a nesmírně bohatého vévody z Wiltshiru. A kdyby to bylo k ničemu, pořád se ještě Davině může věnovat její obdivovatel, lord Calverleigh, který se ovšem právě také věnoval konverzaci s vévodkyní, která se i s rodinou před pár dny vrátila z cest po kontinentě. Vyprávěl jí o úžasných amatérských divadelních představeních na Demberley. V létě se bude konat další. A vévodkyně odpověděla, že manžel pozve vévodu i Jeho Lordstvo na Chapsworth, ráda by, aby jí takové představení uspořádal také u nich doma.
Skoro je neposlouchala, jí se to netýkalo, nečekala, že by ji pozvali, i když jde o její vlastní kmotru. Zarazilo ji něco jiného. Vévoda ze Suffolku, manžel její kmotry. Už dřív se s vévodkyní párkrát setkala, během jejích krátkých návštěv v Garewoodu, ale vévodu dosud neznala.
Bylo mu asi padesát, vypadal stěží na čtyřicet a sotva jí odpověděl na pozdrav. Postávala rozpačitě vedle Daviny, dobře si vědoma, jakým dojmem vedle elegantní krásné sestry asi působí. A vévoda, tedy vévoda ze Suffolku (u toho druhého vévody to opravdu nepřipadalo v úvahu. Ne že by o to stála, ale aspoň se na ni nemusel tak strašně mračit, když ho s ní jeho matka donutila jednou jedinkrát tancovat) si ji začal prohlížet. Tak… zachmuřeně. Až tak zlé to je? Nebo kouká jinam? Kouká přímo na ni. Byla přesvědčena, že si to nenamlouvá, že se něco děje. Asi by se měla vzdálit, lady Garewoodová a Davina si vystačí.
Ani vévodkyně nebyla ve své kůži. I když k ní bývala milá, dnes to vypadalo, že ji to přepadení zinscenované lady Garewoodovou příliš nepotěšilo. Koho už by potěšilo?
Prohodila tedy nenuceně, nebylo to nenuceně, ale tvářila se, že si myslí, že to bylo nenuceně, tedy prohodila tak, jak to jenom zvládla, že zajde za tetičkou, tamhle sedí, musí za ní. A odspěchala. Vévodkyně ji nezdržovala a ti ostatní tím spíš ne. Možná už zapomněli, že tam stojí taky, všichni až na vévodu ze Suffolku. On snad proti ní něco má?
Šla si sednout k lady Eliotové, své tetě, starší sestře lorda Garewooda. Měla by jí být za dnešní večer vděčná, až dnes se tetičce povedlo sehnat jí vstupenku do Almack´s. Doteď sem lady Garewoodová vodila jenom Davinu, ne že by to mamá vadilo, jistě se o sehnání další vstupenky vůbec nesnažila. Až teta ji sem dostala, což byl opravdu výkon, moc nemanželských dcer si tu dosud nezatancovalo. Stejně je to ale k ničemu, celá sezóna je pro ni k ničemu. Nemá šanci se provdat. Kdo si vezme nelegitimní dceru barona, která ani nemá věno? Které vůbec nesluší růžová, ale na všechny společenské akce nosí obnošené šaty své sestry, pro kterou je naopak růžová ideální? A s tím směšným účesem… jako by lady Garewoodová i její tak mizivé naděje chtěla úplně pohřbít. A třeba ani není jeho dcera, třeba je opravdu jenom adoptovaná, bůhví odkud to vlastně pochází, lidi toho napovídají…
A potom se u nich zastavila vévodkyně z Weymouthu, matka vévody z Wiltshiru, která byla podruhé vdaná a kromě toho protivy měla z dalšího manželství ještě dceru, lady Fredericku a malého syna, lorda Denbigha. Syna neznala, ale dcera jí byla, zrovna jako tahle vévodkyně, moc sympatická. Kéž by se s ní John oženil. Povídalo se, že právě to by lady Fredericka moc ráda, a John ještě radši, protože lady Fredericka Achesonová byla bohatá dědička.
"Jak to Johnovi a lady Frederice sluší," upozorňovala zrovna lady Eliotová vévodkyni na řečený pár. Na ni si s kotilionem nikdo ani nevzpomněl, ale stejně jí tancování moc nešlo, kroky sice trochu odkoukala při Davininých a Evelyniných lekcích, ale učitele nikdy neměla, podle lady Garewoodové na to bylo škoda peněz, Davina bude mít debut, tak potřebuje peníze, aby se mohla řádně vybavit. Ano, řádně vybavená, to ona skutečně je. A odhodlaná uspět… jako jejich společný bratr John u lady Fredericky.
Její debut nebyl důležitý. Vůbec.
John Stewart a lady Fredericka spolu právě tančili. Možná už brzy John dosáhne svého, věděla, že touží po politické kariéře, a ta stojí peníze. Hodně peněz. A ty lady Fredericka mít bude.
"Fredericka je ještě moc mladá," poznamenala vévodkyně z Weymouthu důrazně. Takže Frederičina rodina by nebyla nadšená, taky žádné překvapení, a ano, pravda bylo i to, že Fredericka byla příliš mladá. O rok mladší. Ale lady Fredericka jistě neprožívá svou poslední sezónu, nemá kam spěchat.
Jestli se ale ona v téhle sezóně neprovdá, další šanci nedostane. Je-li to šance. I když možnost dostat se z dosahu věčně sekýrující lady Garewoodové lze bez jakéhokoli přehánění nazvat šancí.
Šancí, která jí dneškem unikla. Na příští sezónu ji nechají na venkově. Nebo ji umístí do rodiny některého z dnešních účastníků. Coby guvernantku, jak o tom už lady Garewoodová uvažuje. Davina bude mít radost.
Řekne, že to je přesně to, co se pro nemanželskou dceru hodí. Není-li rodina zaměstnavatelů při volbě vychovatelky příliš vybíravá. Její matka jistě byla z nějakých nižších vrstev, to je hned jasné, tvrdí Davina. Nemohla takové domněnky vyvracet, neměla zdání, kdo jsou její rodiče. Povídalo se sice, že jejím otcem je lord Garewood, a proto ji prý taky hned po narození adoptoval, a matka neznámá. A tak vyrůstala v rodině, kde nebyla právě vítaná. U lorda a lady Garewoodových, kteří měli dvě dcery, starší Davinu, která byla moc krásná a neustále usilovala o co nejlepší partii a kterou v tom její matka neúnavně podporovala, mladší Evelyn, která zatím nedebutovala, ale o to únavněji o svém budoucím debutu hovořila, a taky malého Charlieho, který brzo přijede domů ze školy na prázdniny a který pro ni byl tím nejmilejším příbuzným, tedy z těch, kteří bydleli v Garewoodu. Davina ji ráda trápila a Evelyn zase s oblibou žalovala. K jejím nejbližším příbuzným patřil taky starší bratr, z prvního manželství lorda Garewooda, John, který s rodinou většinou nebydlel, měl svůj byt v Londýně, a který se o ni, svou o hodně let mladší bezvýznamnou sestru, takřka nezajímal a nepromluvil s ní víc než pár slov, když už se tedy někdy potkali.
Ještě že měla taky tetu Caroline, lady Eliotovou. Ano, ta pro ni byla tím úplně nejoblíbenějším členem Stewartovy rodiny. A ta jí sehnala tu vstupenku, která je jí ovšem úplně k ničemu.
Debut, nebyl to vlastně opravdový debut … ani u dvora ji nepředstavili. Prý se to pro ni nehodí. Nebyla tak úplně dcerou Garewoodových, její postavení bylo podstatně jiné než Davinino a Evelynino. Nezáleželo jim na ní příliš, neměla dostat věno, nesnažili se jí sehnat dobrou partii, nesnažili se ji vzdělávat ani jí nakoupit to správné oblečení, a taky se za ni styděli. Samozřejmě, že Davina u dvora, v nádherné róbě, v roce svého debutu představena byla.
"Směl bych vás požádat o další menuet, slečno Harriet?"
Lord Calverleigh ji šokoval. Proč nepožádal Davinu?
"Ano, jistě, mylorde." Davinin věrný nápadník, jenomže Davina by radši lepší sňatek, zadlužený hrabě jí nestačí.
"Před začátkem pro vás přijdu."
Kývla. Nemusels chodit, ani jednoho z nás to netěší. Jistě ti šlápnu na nohu. Jistě něco spletu, neměla jsem si to kde pořádně nacvičit.
"Copak, Harriet, nemáš radost?" zeptala se tetička.
"Hm. Ale mám, tetičko."
"Víš co? Na příští sezónu tě pozvu, budeš u mě bydlet …chtěla bys?"
"Moc." Ale lady Garewoodové se to nebude líbit. Nemá ráda, když jí teta dává před ostatními přednost. Teta byla bohatá a rodičům by se zamlouvalo, kdyby po ní dědili John nebo ostatní, tedy ti legitimní Stewartovi potomci. I když … nebylo myslitelné, že by jí teta něco většího odkázala, mamá se neměla čeho bát. Možná jí tu radost jenom nepřeje… Nepustí ji, to bylo jisté. Ale kývla a usmála se, teta bude ráda.
"Není vám dobře, Harriet?" vévodkyně z Weymouthu si ji starostlivě prohlížela.
"Nic se neděje, samozřejmě, že je mi dobře, Vaše Milosti." Nic. Kromě toho, že právě dokončila úvahy nad svou situací a došla k obvyklému závěru: že neví, co si počít se svým životem a že ji nic pěkného nečeká. A navíc se dnes bude muset jít ztrapnit na taneční parket a tvářit se před lordem Calverleighem vděčně. Dost možná tím ten bloud chce udělat radost Davině. Ano, to by mu bylo podobné, je hodný a myslí si, že Davinu taková pocta prokázaná její sestře potěší. Tak to se hodně plete, ale i kdyby ji urazil, u Daviny mu to nijak nepomůže. Byla přesvědčena, že Davina touží po sňatku s vévodou z Wiltshiru. S mužem, který se tak dobře bavil ve společnosti její kmotry, vévodkyně ze Suffolku. S mužem, na kterého pořádají hon všechny matky vdavekchtivých dcer. Který se na ni nikdy ani nepodíval. Nejspíš neví, že existuje. Pokrčila rameny. Není sám, doteď se jí nepovedlo přilákat žádného nápadníka. Dávají si dobrý pozor, aby si nezadali. Všem je jasné, jak málo žádoucí partií je. A z lásky si ji taky nikdo brát nebude, na to, jak sama uznávala, vážně není dost hezká. Možná povolání guvernantky není tak strašné. Má to jednu velkou výhodu, dostala by se pryč z domu.
Zato tady ta, ta o nápadníky nouzi nemá, ač jí už prý bylo nebo brzy bude čtyřicet. Jistě ji to těší. Pozorovala s úžasem svůj pravý opak, krásnou a elegantní dámu v karmínové róbě, s diamentovým diadémem ve vysoko vyčesaných, hustých vlasech, jak svému kavalírovi nenápadně předává jakési psaníčko. Tak tohle, to by tedy Davině pořádně zkazilo náladu, ale říkat jí to nebude, Davina je nesnesitelná, i když jí zrovna nikdo nehatí její plány.


chodí sem ještě někdo?

18. ledna 2009 v 15:50
Nebo už jsou všichni jenom na mém novém blogu?

Pokud se divíte,

31. srpna 2008 v 10:01
proč se tu nic nového většinou neobjevuje (a ještě jste nezaregistrovaly důvod), tak se můžete jít podívat sem, na můj jiný blog na livejournalu. Budu dávat nové věci spíš sem a myslím, že něco z nově publikovaných povídek už najdete jenom na mém blogu na livejournalu.
Sem už asi moc věcí dávat nebudu, mám totálně zkažené fotky díky zdejším změnám, samozřejmě pro blaho autorů blogů a dost mě to otrávilo. Oni si něco změní a vy se přizpůsobte. Co mi to dalo práce, než se mi ty fotky povedlo zmenšit na požadované velikosti a nahrát je sem, a pak si někdo vymyslí opatření, jehož výsledkem je, že je mi, aniž bych sama provedla jakoukoli změnu, vidět ze spousty fotek třeba jenom půlka, dvě třetiny. Když se někomu nelíbí, že fotky přesahují do stran text, tak ať si chodí jinam. Ti, co jim to nevadí, mohli v klidu vidět celé fotky. Ještě jsem dostala radu, ať si cosi přenastavím, ale to nevím jak. Zkoušela jsem to, ale nešlo to. Nevím, proč všem nutí svoje změny, které k ničemu nepotřebuju. A že je to zadarmo? Nacpou sem svoje reklamy, tak jaké zadarmo.
Já tomu otravování se s obrázky říkám zbytečná práce. Jenom si najděte články, u kterých teď obrázky mám, jak to teď nádherně vypadá. Původně vypadaly úplně normálně. Kdyby někdo věděl, jak to udělat, aby zase všechno bylo vidět, tak se mi prosím ozvěte, pokusím se to dostat do původního koukatelného stavu. Ovšem další příspěvky už asi půjdou jinam, nemám náladu sem něco nového přidávat.
P.S. Pro ty ,co jako já zjistí, že výše uvedený odkaz překvapivě nefunguje, tak je to http://asperias.livejournal.com.
Fakt nevím, jak to spravit.
NAVRCHOLU.cz

Filmx

31. července 2008 v 10:28 |  Film a knihy
Pro ty, co ještě ty filmy neviděli, případně viděli a chtěli by dvd levně: Na www.filmx.cz bude k mání Sněhový dort (Snow Cake) a Parfém- Příběh vraha. V dortu hraje Alan Rickman jednu z hlavních rolí, v Parfému důležitou vedlejší.
Doporučuju.
P.S. Dala bych tomu za sebe vyšší hodnocení, než je na ČSFD (ale nejsem nestranná).
NAVRCHOLU.cz

Aktualizace seznamu

31. července 2008 v 10:01 |  Výzva - Knihy, filmy, seriály


100 knih
1) Šinjú - Laura Joh Rowlandová
2) Navoněný rukáv - Laura Joh Rowlandová
3) Deník paní Vistárie - Laura Joh Rowlandová
4) Kateřina Zaháňská - Helena Sobková
5) Poslední alchymista - Iain McCalman
6) Pokání bratra Cadfaela - Ellis Petersová
7) Město masek - Mary Hoffmannová
8) Scipionův sen - Iain Pears
9) Tanečnice - Barry Unsworth
10) Hubomlat - Albert Cohen
11) How to be good - Nick Hornby
12) Jitřní zpěvy - Wodehouse
13) Consuelo and Alva Vanderbilt - Amanda Mackenzie Stuart
14) Bundori - Laura Joh Rowlandová
15) Buch - Terry Pratchett
16) Black Sea - Neal Ascherson
17) Cesta zrady - Laura Joh Rowlandová
18) Tetovaná konkubína - Laura Joh Rowlandová

19) The Affair of the Poisons - Anne Somerset

20) Sándor Márai - Zpověď

21) Lita-Rose Betcherman- Court Lady and Country Wife

22) Scott Turrow - Promlčení

23) Samurajova žena - Laura Joh Rowland
24) Mistress of the Elgin Marbles: A Biography of Mary Nisbet, Countess of Elgin
25) Perfect Summer - Juliet Nicolson
26) Philip Pullman - Tygr ve studni
27) Laura Joh Rowlandová - Černý lotos
28) Arto Paasilinna - Stará dáma vaří jed
29) Katie Hickman - Courtesans
30) Laura Joh Rowland - Dotek smrti
31) Lucie Lukačovičová - Vládci času
32) Laura Joh Rowland - Rudá chryzantéma
33) Philip Pullman -Rubín v kouři
34) Philip Pullman - Stín na severu
35) Alan Moore, Kevin O´Neill - Liga výjimečných, 1.díl
36) Georgette Heyerová - Debora
37) Howard Engel - Pan Doyle a doktor Bell
38) Anita Leslie - Edwardians in Love
39) Laura Joh Rowland - Palác dračího krále
40) Jiří Kulhánek - Noční klub - první díl
41) Agatha Christie - Five little pigs
42) Will Eisner - Spiknutí. Tajný příběh protokolů sionských mudrců
43) Marjane Satrapiová - Persepolis, první díl
44) Katie Hickman - Daughters of Britannia
45) Terry Pratchett- Nadělat prachy
46) Nikolaj Frobenius - Latourův katalog aneb Komorník markýze de Sade
47) Patricia Wredeová - S princeznami to není lehké
48) Charles Stross - Rodinný podnik
49) Neil Gaiman - Hvězdný prach
50) Alan Moore, Kevin O´Neill - Liga výjimečných, 2.díl
51) Victoria Massey - The First Lady Diana, Lady Diana Spencer, 1710-1735
52) Jiří Šulc - Dva proti říši
53) Peter Englund - Stříbrná maska
54) Will Eisner - Žid Fagin
55) Neil Gaiman - Vraždy a housle
56) Robert Harris - Otčina
57) Philip Roth - Spiknutí proti Americe
58) Milena Lenderová - A ptáš se, knížko má
59) Nigel Williams - Wimbledon Poisoner
60) Sněhová císařovna - Laura Joh Rowlandová
61) Nicholas Royce - The Directors Cut
62) Salley Vickers - Instances of the number 3
63) Philip Pullman - Cínová princezna

200 filmů

1) Kupec benátský
2) Dívka s perlou
3) Tiché dny v Clichy
4) Byron
5) Rozmar
6) Libertin
7) Krásný Antonio
8) Lost Highway
9) Danton
10) Show začíná (Mrs.Henderson presents)
11) Hrdina
12) Šťastné chvíle (Chvíle štěstí) - čínský film
13) Život Davida Galea
14) Život v oblouznění
15) Královna Alžběta
16) Tajemství Oberwaldu
17) The Wedding Banquett
18) Evžen Oněgin

19) Tom Jones

20) Paní Bovaryová

21) Sólokapr

22) Hebká kůže

23) Fanny a Alexandr

24) Dvě Angličanky a kontinent

25) The Statement

26) Schůzka

27) Kinsey

28) O Schmidtovi

29) Sweeney Todd - Ďábelský holič z Fleet Street

30) Sex a Lucía

31) Dark Harbor

32) Cesta do Indie

33) Batman Begins

34) Až na krev
35) Zvětšenina
36) Smlouva s ďáblem
37) Insomnia - ta s Al Pacinem
38) Ztracená čest Kateřiny Blumové
39) Chaplin
40) Samuraj
41) Zběsilost
42) Univerzální uklízečka
43) Španglicky snadno a rychle
44) Dokonalá partie
45) V dobré společnosti
46) Manchurianský kandidát
47) Caligula
48) Svéráz národního lovu
49) Vrána
50) Sanjuro
51) Kronika jedné lásky
52) Zlomené květiny
53) Ochranné zbarvení
54) James Bond - Dech života
55) Italian Job
56) Bathory
57) Ach ty ženy
58) The Ladykillers

50 seriálových epizod
1) Řím - první díl, první řada
2) Mrtví jako já - první díl
3) Řím - druhý díl, první řada
4) Queer as Folk (americký) - první díl, první sezóna
5) Queer as Folk (americký) - druhý díl, první sezóna (dohromady s prvním dílem je to vlastně jeden pilotní díl, ale tak mi to rychleji přibude :))))) )
6) Queer as Folk (americký) - třetí díl, první sezóna
7) Queer as Folk (americký) - čtvrtý díl, první sezóna
8) Místo v životě II - 2.díl
9) Řím - třetí díl, první řada
10) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 1.
11) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 2.
12) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 3.
13) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 4.
14) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 5.
15) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 6.
16) Řím - čtvrtý díl, první řada
17) Death Note (anime) - první díl
18) Death Note (anime) - druhý díl
19) Death Note (anime) - třetí díl
20) Death Note (anime) - čtvrtý díl
21) Death Note (anime) - pátý díl
22) Death Note (anime) - šestý díl
23) Death Note (anime) - sedmý díl
24) Death Note (anime) - osmý díl
25) Death Note (anime) - devátý díl
26) Death Note (anime) - desátý díl
27) Death Note (anime) - jedenáctý díl
28) Death Note (anime) - dvanáctý díl
29) Death Note (anime) - třináctý díl

30) Death Note (anime) - čtrnáctý díl

31) Death Note (anime) - patnáctý díl

32) Death Note (anime) - šestnáctý díl

33) Death Note (anime) - sedmnáctý díl

34) Death Note (anime) - osmnáctý díl

35) Řím - pátý díl, první řada

36) Death Note (anime) - devatenáctý díl

37) Death Note (anime) - dvacátý díl

38) Death Note (anime) - jednadvacátý díl

39) Death Note (anime) - dvaadvacátý díl

40) Death Note (anime) - třiadvacátý díl

41) Death Note (anime) - čtyřiadvacátý díl

42) Death Note (anime) - pětadvacátý díl

43) Queer as Folk (americký) - pátý díl, první sezóna

44) Řím - šestý díl, první řada

45) Řím - sedmý díl, první řada

46) Řím - osmý díl, první řada

47) Řím - devátý díl, první řada

48) Řím - desátý díl, první řada

49) Ajťáci - první díl, první řada

50) Řím - jedenáctý díl, první řada

51) Ajťáci - druhý díl, první řada
52) Řím - dvanáctý díl, první řada
53) Queer as Folk - šestý díl, první řada
54) Queer as Folk - sedmý díl, první řada
55) Queer as Folk - osmý díl, první řada
56) Queer as Folk - devátý díl, první řada
57) Queer as Folk - desátý díl, první řada
58) Queer as Folk - jedenáctý díl, první řada
59) Queer as Folk - dvanáctý díl, první řada
60) Queer as Folk - třináctý díl, první řada
61) Queer as Folk - čtrnáctý díl, první řada
62) Dobrodružství Sherlocka Holmese a doktora Watsona - Král vyděračů, Osudový souboj, Lov na tygra

Divadelní představení :
1) Marná opatrnost - Moravské divadlo Olomouc
2) Pokrevní bratři - Moravské divadlo Olomouc
3 )A pak už tam nezbyl ani jeden - Moravské divadlo Olomouc
4) Veselá vdova - Moravské divadlo Olomouc
5) Krásná Helena - Moravské divadlo Olomouc
6) Král tuláků - Moravské divadlo Olomouc
7) Bludný Holanďan - Moravské divadlo Olomouc´´
NAVRCHOLU.cz

Další dávka nikotinu

10. července 2008 v 19:39
Byla jsem nucena působit coby doprovod nezletilých příbuzných toužících vidět druhou Narnii. Tu radost jsem si odepřela a tedy jsem potřebovala nějak snesitelně strávit čas v obchodním centru (kde je taky kino CInestar). Děsné. Ze dvou myslitelných tamních kaváren obě jsou pro kuřáky a mají dost macešsky vystrčené dva stolíky pro nekuřáky přímo v cestě korzujícím nakupujícím. A v jednom tom zařízení mají tak skvělé značení, že jsem myslela, že kuřácký je jenom jakýsi koutek, ale ne, celá kavárna skoro je kuřácká. i tam tedy byly pro nekuřáky jenom stolečky kdesi mimo (pohodlné sezení pouze pro kuřáky, v křeslech a tak. tvrdé blbé židle pro blbé nekuřáky) a k přenesení objednaných nápojů se servírka neměla, takže jsem zase čichala ten smrad. a ještě poslouchala nějakou husu - manažerku kavárny, jak vřeštěla do mobilu, obvolávala půl střední Evropy, že aktualizuje seznam. ta snad rušila i promítání v poměrně vzdáleném multikině: -(((( důležité blbečky mám nejradši.a to jsem si vybrala zastrčený koutek, který se tvářil, že je na druhé straně od toho koutu, o kterém jsem myslela, že je vyhrazen pro kuřáky. fujtajbl. pak mají nekuřáci navštěvovat taková zařízení. když je tam nechtějí. není to první případ, spíš je to pravidlo, že nekuřáci mají v restauracích a kavárnách horší a míň prostorné sezení. aspoň podle mé zkušenosti je to tak hodně často. v centru je např. kavárna, která má pěkný prostorný interiér, i pohodlný pro kuřáky a úplně obyčejný kamrlík s nepohodlnýma židlema pro nekuřáky. a v tom obch.centru ve dvou případech měli jenom ty dva stolky na vystrkově a v jednom pouze čtyři nebo tak nekuřácké židle u baru. čím ti majitelé přemýšlejí? diví se, že jim nedělají nekuřáci tržby, když je nutí čichat jedy? nebo jak často se jim chce podrobit v podstatě diskriminaci nekuřáků? proč mám platit stejnou cenu jako kuřák a přitom v tom samém pohostinském zařízení sedím ve viditelně "horších podmínkách"? jak často se to kterému nekuřákovi chce snášet? a divím se , že hogofogofirmy jako Emp-um toto taky dělají. aspoň v našem městě. taky jsem se tam nezdržela ani na sodu.
Džusový bar na druhé straně potěšil.
NAVRCHOLU.cz

Aktualizace seznamu

10. července 2008 v 9:53 |  Výzva - Knihy, filmy, seriály


100 knih
1) Šinjú - Laura Joh Rowlandová
2) Navoněný rukáv - Laura Joh Rowlandová
3) Deník paní Vistárie - Laura Joh Rowlandová
4) Kateřina Zaháňská - Helena Sobková
5) Poslední alchymista - Iain McCalman
6) Pokání bratra Cadfaela - Ellis Petersová
7) Město masek - Mary Hoffmannová
8) Scipionův sen - Iain Pears
9) Tanečnice - Barry Unsworth
10) Hubomlat - Albert Cohen
11) How to be good - Nick Hornby
12) Jitřní zpěvy - Wodehouse
13) Consuelo and Alva Vanderbilt - Amanda Mackenzie Stuart
14) Bundori - Laura Joh Rowlandová
15) Buch - Terry Pratchett
16) Black Sea - Neal Ascherson
17) Cesta zrady - Laura Joh Rowlandová
18) Tetovaná konkubína - Laura Joh Rowlandová

19) The Affair of the Poisons - Anne Somerset

20) Sándor Márai - Zpověď

21) Lita-Rose Betcherman- Court Lady and Country Wife

22) Scott Turrow - Promlčení

23) Samurajova žena - Laura Joh Rowland
24) Mistress of the Elgin Marbles: A Biography of Mary Nisbet, Countess of Elgin
25) Perfect Summer - Juliet Nicolson
26) Philip Pullman - Tygr ve studni
27) Laura Joh Rowlandová - Černý lotos
28) Arto Paasilinna - Stará dáma vaří jed
29) Katie Hickman - Courtesans
30) Laura Joh Rowland - Dotek smrti
31) Lucie Lukačovičová - Vládci času
32) Laura Joh Rowland - Rudá chryzantéma
33) Philip Pullman -Rubín v kouři
34) Philip Pullman - Stín na severu
35) Alan Moore, Kevin O´Neill - Liga výjimečných, 1.díl
36) Georgette Heyerová - Debora
37) Howard Engel - Pan Doyle a doktor Bell
38) Anita Leslie - Edwardians in Love
39) Laura Joh Rowland - Palác dračího krále
40) Jiří Kulhánek - Noční klub - první díl
41) Agatha Christie - Five little pigs
42) Will Eisner - Spiknutí. Tajný příběh protokolů sionských mudrců
43) Marjane Satrapiová - Persepolis, první díl
44) Katie Hickman - Daughters of Britannia
45) Terry Pratchett- Nadělat prachy
46) Nikolaj Frobenius - Latourův katalog aneb Komorník markýze de Sade
47) Patricia Wredeová - S princeznami to není lehké
48) Charles Stross - Rodinný podnik
49) Neil Gaiman - Hvězdný prach
50) Alan Moore, Kevin O´Neill - Liga výjimečných, 2.díl
51) Victoria Massey - The First Lady Diana, Lady Diana Spencer, 1710-1735
52) Jiří Šulc - Dva proti říši
53) Peter Englund - Stříbrná maska
54) Will Eisner - Žid Fagin
55) Neil Gaiman - Vraždy a housle
56) Robert Harris - Otčina

200 filmů
1) Kupec benátský
2) Dívka s perlou
3) Tiché dny v Clichy
4) Byron
5) Rozmar
6) Libertin
7) Krásný Antonio
8) Lost Highway
9) Danton
10) Show začíná (Mrs.Henderson presents)
11) Hrdina
12) Šťastné chvíle (Chvíle štěstí) - čínský film
13) Život Davida Galea
14) Život v oblouznění
15) Královna Alžběta
16) Tajemství Oberwaldu
17) The Wedding Banquett
18) Evžen Oněgin

19) Tom Jones

20) Paní Bovaryová

21) Sólokapr

22) Hebká kůže

23) Fanny a Alexandr

24) Dvě Angličanky a kontinent

25) The Statement

26) Schůzka

27) Kinsey

28) O Schmidtovi

29) Sweeney Todd - Ďábelský holič z Fleet Street

30) Sex a Lucía

31) Dark Harbor

32) Cesta do Indie

33) Batman Begins

34) Až na krev
35) Zvětšenina
36) Smlouva s ďáblem
37) Insomnia - ta s Al Pacinem
38) Ztracená čest Kateřiny Blumové
39) Chaplin
40) Samuraj
41) Zběsilost
42) Univerzální uklízečka
43) Španglicky snadno a rychle
44) Dokonalá partie
45) V dobré společnosti
46) Manchurianský kandidát
47) Caligula
48) Svéráz národního lovu
49) Vrána
50) Sanjuro
51) Kronika jedné lásky
52) Zlomené květiny

50 seriálových epizod
1) Řím - první díl, první řada
2) Mrtví jako já - první díl
3) Řím - druhý díl, první řada
4) Queer as Folk (americký) - první díl, první sezóna
5) Queer as Folk (americký) - druhý díl, první sezóna (dohromady s prvním dílem je to vlastně jeden pilotní díl, ale tak mi to rychleji přibude :))))) )
6) Queer as Folk (americký) - třetí díl, první sezóna
7) Queer as Folk (americký) - čtvrtý díl, první sezóna
8) Místo v životě II - 2.díl
9) Řím - třetí díl, první řada
10) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 1.
11) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 2.
12) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 3.
13) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 4.
14) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 5.
15) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 6.
16) Řím - čtvrtý díl, první řada
17) Death Note (anime) - první díl
18) Death Note (anime) - druhý díl
19) Death Note (anime) - třetí díl
20) Death Note (anime) - čtvrtý díl
21) Death Note (anime) - pátý díl
22) Death Note (anime) - šestý díl
23) Death Note (anime) - sedmý díl
24) Death Note (anime) - osmý díl
25) Death Note (anime) - devátý díl
26) Death Note (anime) - desátý díl
27) Death Note (anime) - jedenáctý díl
28) Death Note (anime) - dvanáctý díl
29) Death Note (anime) - třináctý díl

30) Death Note (anime) - čtrnáctý díl

31) Death Note (anime) - patnáctý díl

32) Death Note (anime) - šestnáctý díl

33) Death Note (anime) - sedmnáctý díl

34) Death Note (anime) - osmnáctý díl

35) Řím - pátý díl, první řada

36) Death Note (anime) - devatenáctý díl

37) Death Note (anime) - dvacátý díl

38) Death Note (anime) - jednadvacátý díl

39) Death Note (anime) - dvaadvacátý díl

40) Death Note (anime) - třiadvacátý díl

41) Death Note (anime) - čtyřiadvacátý díl

42) Death Note (anime) - pětadvacátý díl

43) Queer as Folk (americký) - pátý díl, první sezóna

44) Řím - šestý díl, první řada

45) Řím - sedmý díl, první řada

46) Řím - osmý díl, první řada

47) Řím - devátý díl, první řada

48) Řím - desátý díl, první řada

49) Ajťáci - první díl, první řada

50) Řím - jedenáctý díl, první řada

51) Ajťáci - druhý díl, první řada
52) Řím - dvanáctý díl, první řada
53) Queer as Folk - šestý díl, první řada
54) Queer as Folk - sedmý díl, první řada
55) Queer as Folk - osmý díl, první řada
56) Queer as Folk - devátý díl, první řada
57) Queer as Folk - desátý díl, první řada
58) Queer as Folk - jedenáctý díl, první řada
59) Queer as Folk - dvanáctý díl, první řada
60) Queer as Folk - třináctý díl, první řada
61) Queer as Folk - čtrnáctý díl, první řada

Divadelní představení :
1) Marná opatrnost - Moravské divadlo Olomouc
2) Pokrevní bratři - Moravské divadlo Olomouc
3 )A pak už tam nezbyl ani jeden - Moravské divadlo Olomouc
4) Veselá vdova - Moravské divadlo Olomouc
5) Krásná Helena - Moravské divadlo Olomouc
6) Král tuláků - Moravské divadlo Olomouc
7) Bludný Holanďan - Moravské divadlo Olomouc´´
NAVRCHOLU.cz

Je toto vůbec možné ?

15. května 2008 v 16:16 |  Poznámky
Tady si můžete přečíst, co hodlá Parlament (?) zase udělat pro naše zdraví.
Nemám slov. Nejenomže ochranu nekuřáků nenavrhují zkvalitnit, ale zřejmě ji chtějí ještě zhoršit.
Věčně se opičíme po Evropě, ale tam, kde je to zvlášť rozumné, tam to nebudeme dělat ? Proč? Ať si každý kouří ve svém soukromém prostoru, ne tam, kam mají přístup nekuřáci.
Když dám někomu venku facku, tak se mu to nebude líbit a právem, ale když mu budu kouřit pod nos, tak je to v pořádku?
Jsem z té zprávy zhnusená, naprosto zhnusená a to ani trochu nepřeháním.
NAVRCHOLU.cz

Nové kulturní zážitky

4. května 2008 v 10:58
Zase jsem se začala vydávat do divadla a viděla už pět představení v krátkém časovém sledu.
Muzikál Pokrevní bratři - muzikál hodně realistický, až sociální. Muzikál o dvojčatech, která vyrůstala v rozdílných prostředích a jak to s nima dopadlo.
Opereta Veselá vdova - prostě jak opereta. Velmi roztomilý hrabě Danilo Antonína Valenty :-))))
Opereta Krásná Helena - hodně zdařilé provedení, krásná Parisova árie Petra Martínka, vtip a pěkná výprava
Balet Marná opatrnost - balet o tom, jak se milý snaží setkat s milou, matka tomu brání, preferuje jiného nápadníka a jak to dobře nakonec dopadne.
Činohra A pak už tam nezbyl ani jeden - Agatha Christie- Deset malých černoušků :-)))
A teď mě ještě čeká Král tuláků a tak doufám, že titulní roli bude hrát Valenta, ten se mi hodně zalíbil.
Cesta do Indie - Film na motivy Forsterova románu - krásná výprava, dobří herci. Moc zajímavé.
Dark Harbor - thriller s Alanem Rickmanem v hlavní roli. V podstatě tam většinou vystupují tři herci, ale úplně to stačí. Krásná příroda. A je to napínavé a řekla bych, že (pokud se někdo nedělá až moc chytrý a netvrdí,že konec předvídal) ten konec v té době, kdy film vznikl určitě, byl dost překvapivý. A Alan hraje úžasně. A kromě toho je ho tam hodně. Takže vřele doporučuju všem jeho fanouškům. A hraje s ním Polly Walker (jeho ženu), která teď hraje v Římě potvoru Attii. Ještě dodám, abych uspokojila vaše pravděpodobné očekávání, že je škoda, že Alan nehrál taky v seriálu Řím. Nejlíp tak Césara, ten je tam hodně :-)))) Aspoň že Lucia Vorenna tam hraje moc pěkný herec, když o tom tak uvažuju :-)))
Potom jsem četla knížku Mistress of the Elgin Marbles: A Biography of Mary Nisbet, Countess of Elgin od Susan Nagel. Je to o manželce lorda Elgina, který byl vyslancem v Konstantinopoli začátkem 19.století a získal od sultána povolení dovést různé antické sochy apod. z Akropole do Anglie. A to na náklady manželky. Potom se tam vypráví o jejich nuceném pobytu ve Francii, kde jakožto občané nepřátelského státu uvázli, protože se tam v době míru zajeli podívat a nestačili včas odjet a potom jim Napoleon nechtěl odjezd dovolit. A taky je tam pasáž o rozvodu Elginových.

Batman Begins - docela dobrý film, ne ztráta času, což je víc, než se dá říct o jiných dílech.

Až na krev - film o naftařském magnátovi, dost síla. A moc se mi líbil herec, který hrál toho kazatele, který se nemá rád s hlavním hrdinou.

Zvětšenina - klasika. Dalo se:-))) Už kvůli Hemmingsovi.

Smlouva s ďáblem - taková lehká komedie, nepochybně jsem viděla lepší komedie, nic nepostradatelného pro vaše kulturní obzory. Dodám, že toto dílo vysílali v 21 hod. v sobotu. Lepšími filmy nás ČT těší třeba v 23.40 v pondělí, ale toto nám skutečně odepřít nechtěli, proto ten super příznivý čas. Ó, díky, co bychom si bez Vás, drazí čeští televzní programoví ředitelé, počali.
P.S. Já třeba bych se tak často nerozčilovala :-)))))
Viděla jsem taky 14 dílů amer.seriálu Queer as Folk, který u nás poběží na svatýho Dyndy nejdřív. Je to o pěti gayích z Pittsburghu a jejich osudech, problémech atd. Hlavní roli hraje Gale Harold a ačkoli jsem vůči němu bývala poněkud skeptická, po shlédnutí pár epizod uznávám, že je opravdu hodně atraktivní. Ověřte si to sami. A ten seriál se mi moc líbí.
A o zbytku zajímavých zážitků napíšu příště, už prostě nemůžu.
NAVRCHOLU.cz

Aktualizovaný seznam z výzvy

13. dubna 2008 v 9:52 |  Výzva - Knihy, filmy, seriály
Můj aktualizovaný seznam z téhle výzvy:

100 knih
1) Šinjú - Laura Joh Rowlandová
2) Navoněný rukáv - Laura Joh Rowlandová
3) Deník paní Vistárie - Laura Joh Rowlandová
4) Kateřina Zaháňská - Helena Sobková
5) Poslední alchymista - Iain McCalman
6) Pokání bratra Cadfaela - Ellis Petersová
7) Město masek - Mary Hoffmannová
8) Scipionův sen - Iain Pears
9) Tanečnice - Barry Unsworth
10) Hubomlat - Albert Cohen
11) How to be good - Nick Hornby
12) Jitřní zpěvy - Wodehouse
13) Consuelo and Alva Vanderbilt - Amanda Mackenzie Stuart
14) Bundori - Laura Joh Rowlandová
15) Buch - Terry Pratchett
16) Black Sea - Neal Ascherson
17) Cesta zrady - Laura Joh Rowlandová
18) Tetovaná konkubína - Laura Joh Rowlandová
19) The Affair of the Poisons - Anne Somerset
20) Sándor Márai - Zpověď
21) Lita-Rose Betcherman- Court Lady and Country Wife
22) Scott Turrow - Promlčení
23) Samurajova žena - Laura Joh Rowland
24) Mistress of the Elgin Marbles: A Biography of Mary Nisbet, Countess of Elgin

200 filmů
1) Kupec benátský
2) Dívka s perlou
3) Tiché dny v Clichy
4) Byron
5) Rozmar
6) Libertin
7) Krásný Antonio
8) Lost Highway
9) Danton
10) Show začíná (Mrs.Henderson presents)
11) Hrdina
12) Šťastné chvíle (Chvíle štěstí) - čínský film
13) Život Davida Galea
14) Život v oblouznění
15) Královna Alžběta
16) Tajemství Oberwaldu
17) The Wedding Banquett
18) Evžen Oněgin
19) Tom Jones
20) Paní Bovaryová
21) Sólokapr
22) Hebká kůže
23) Fanny a Alexandr
24) Dvě Angličanky a kontinent
25) The Statement
26) Schůzka
27) Kinsey
28) O Schmidtovi
29) Sweeney Todd - Ďábelský holič z Fleet Street
30) Sex a Lucía
31) Dark Harbor
32) Cesta do Indie
33) Batman Begins
34) Až na krev


50 seriálových epizod
1) Řím - první díl, první řada
2) Mrtví jako já - první díl
3) Řím - druhý díl, první řada
4) Queer as Folk (americký) - první díl, první sezóna
5) Queer as Folk (americký) - druhý díl, první sezóna (dohromady s prvním dílem je to vlastně jeden pilotní díl, ale tak mi to rychleji přibude :))))) )
6) Queer as Folk (americký) - třetí díl, první sezóna
7) Queer as Folk (americký) - čtvrtý díl, první sezóna
8) Místo v životě II - 2.díl
9) Řím - třetí díl, první řada
10) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 1.
11) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 2.
12) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 3.
13) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 4.
14) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 5.
15) Blackadder - 2 řada 6 epizod (alžbětinská doba) - 6.
16) Řím - čtvrtý díl, první řada
17) Death Note (anime) - první díl
18) Death Note (anime) - druhý díl
19) Death Note (anime) - třetí díl
20) Death Note (anime) - čtvrtý díl
21) Death Note (anime) - pátý díl
22) Death Note (anime) - šestý díl
23) Death Note (anime) - sedmý díl
24) Death Note (anime) - osmý díl
25) Death Note (anime) - devátý díl
26) Death Note (anime) - desátý díl
27) Death Note (anime) - jedenáctý díl
28) Death Note (anime) - dvanáctý díl
29) Death Note (anime) - třináctý díl
30) Death Note (anime) - čtrnáctý díl
31) Death Note (anime) - patnáctý díl
32) Death Note (anime) - šestnáctý díl
33) Death Note (anime) - sedmnáctý díl
34) Death Note (anime) - osmnáctý díl
35) Řím - pátý díl, první řada
36) Death Note (anime) - devatenáctý díl
37) Death Note (anime) - dvacátý díl
38) Death Note (anime) - jednadvacátý díl
39) Death Note (anime) - dvaadvacátý díl
40) Death Note (anime) - třiadvacátý díl
41) Death Note (anime) - čtyřiadvacátý díl
42) Death Note (anime) - pětadvacátý díl
43) Queer as Folk (americký) - pátý díl, první sezóna
44) Řím - šestý díl, první řada
45) Řím - sedmý díl, první řada
46) Řím - osmý díl, první řada
47) Řím - devátý díl, první řada
48) Řím - desátý díl, první řada
49) Ajťáci - první díl, první řada
50) Řím - jedenáctý díl, první řada
51) Ajťáci - druhý díl, první řada
52) Řím - dvanáctý díl, první řada
NAVRCHOLU.cz

Fanny a Alexandr a jiné

12. dubna 2008 v 11:35 | asperia |  Film a knihy
Lita-Rose Betcherman- Court Lady and Country Wife - zajímavá knížka z doby 17.století v Anglii (cca do restaurace Stuartovců), je o životě dvou šlechtičen, Lucy Percyové, která byla (většinu času) extrémně oblíbenou dvorní dámou královny Henrietty Marie, z které se provdáním (a přes dva jiné tituly) stala hraběnka z Carlisle a byla mj. milenkou vévody z Buckinghamu, toho z mušketýrů (a taky možná popraveného hraběte ze Straffordu, známá aféra,a kdy si to ten hrabě ještě odnesl místo Karla I.j) a její sestry Dorothy, hraběnky z Leicesteru, která žila na venkově a vychovávala hromadu dětí. Zahrnuje to dobu od jejich dětství začátkem 17.století, vládu Jakuba I. a Karla I., občanskou válku a dobu Cromwellovy vlády.
Fanny a Alexandr- Bergmann - klasika. Nečekala jsem, že by mě moc zaujalo, nicméně koupila, Levné knihy za lidovou cenu nabízejí semtam nějaké ty lahůdky, nelitovala, pár dní nemohla dostat úplně z hlavy ....
Dvě Angličanky a kontinent - film Truffautův - z počátku století. Francouz a dvě anglické sestry a jejich vztahy a roztomilé zachycení té doby. Samozřejmě že žádný historický film, spíš taková atmosféra a hlavně jde o ty tři ...
The Statement (Promlčení)- Norman Jewison - thriller - soudkyně stíhá válečného zločince, který pomáhal Němcům odstranit z Francie Židy. A o dostižení a likvidaci zločince mají zájem i jiní... nechci prozrazovat, docela dobré, navíc, prchajícího zločince, kterého o nic lepší přátelé opouštějí a nemá se kam vrtnout, hraje Michael Caine...
Sándor Márai - Zpověď - paměti (autobiografie Maraiho)- o dětství v měšťanské rodině v Košicích za Uherska, potom v Budapešti a po válce v Německu a v Paříži. Autor knihy Světla zhasínají.
Schůzka- film - začínající herečka a její milostné a pracovní problémy.Hraje tam Julie Binoche a Jean-Louis Trintignant - mimo jiné.
Kinsey- dost dobrý film s Liamem Neesonem v roli biologa, který zkoumal někdy 60.letech nebo tak pomocí dotazníků sexuální chování spousty Američanů a psal o tom knihy. Dost mě to zaujalo.
Sex a Lucía - španělský film, šíleně popletený, nevíte, co se stalo komu a kdy atd., ale pěkně natočené. Je třeba vidět víckrát, aby se člověk zorientoval.
Samurajova žena - Laura Joh Rowland - Další díl detektivek - Sano vyšetřuje vraždu ministra císařova dvora a za tím účelem se i s chotí vypraví do Kjóta, kde sídlí císařský dvůr. Vražedný nástrojem byl křik, který oběti rozerval vnitřnosti, šlo o nějaké tajné zapomenuté bojové umění.
Císařský dvůr, dodám pro informaci, neměl žádnou moc, vládli šógunové a jejich úřednická vláda bakufu, císař sloužil spíš jako dekorace a symbol. A v podstatě ani nikam necestoval, s nikým se moc nestýkal, byl vězněm svého paláce.
Kromě Sana se stejným směrem vypraví i komoří Janagisawa, jeho nepřítel, aby pátrání zmařil, sám urval úspěch, Sana se zbavil.... ale vše se zvrtne a ti dva pro změnu musejí spolupracovat.
No v dalších knihách jim to ale stejně nevydrží.
O autorce a jejím Japonsku se dočtete i jinde na mém blogu : zde se podívejte. A ještě tady (konec článku).

P.S. Jak se vám včera líbili Ajťáci?

NAVRCHOLU.cz

Pátky na ČT

10. dubna 2008 v 18:08 | asperia |  Film a knihy
Musím České televizi uznat, že pátky nemá špatně vymyšlené.
Jistě, pane premiére na dvojce, pak plynule přepnete na jedničku na Krause a na seriál Řím.
Teď ještě je otázka, jestli koukat na první díl seriálu Ajťáci, který je zase hned po Římu.
Tohle má být první díl : "Dívka jménem Jen sehnala flek u společnosti Reynholm Industries, a když vidí sebevědomý a skleněný věžák, představuje si práci něco ve stylu Ally McBeal. Bohužel ve svém CV (životopise) napsala "zkušenost s prací na PC (osobním počítači)". Po několika vzletných vteřinách rozhovoru s šéfem HR (lidské zdroje) se octne v suterénu jako šéfka dvou značně zdecimovaných chlápků v oddělení IT (informační technologie). Jsou to Roy a Moss a oba se cítí hodně nedoceněni a sociálně deprivováni. A když zjistí, že jejich nová šéfová na klávesnici nenajde ani tlačítko ENTER (vstupte) - začnou poněkud vyvádět (make fuss about)."
Tak ještě uvidíme.
Ale jinak mě rozčilujou.

NAVRCHOLU.cz

Další články


Kam dál