(Ne)zaujal vás tento blog? Dejte mi vědět do komentářů ...

Tajemný klient 2.díl

18. března 2007 v 17:15 | Asperia |  Povídky
"Vaše Milosti," smekl před pár lety doktor Watson klobouk před jedním gentlemanem ve fraku, který právě u Albert Hall vystoupil z elegantního tmavě modrého kočáru s dvířky ozdobenými erbem a vévodskou korunkou s jahodovými listy, mu pozdrav oplatil. Zdvořile. Potom si vyměnili pozdravy i s Watsonovým spolubydlícím.
"Pane Holmesi, rád vás zase vidím."
"Jdete si taky poslechnout toho mladíka… Kubelika?" optal se Holmes, zatímco se kolem procházely davy směrem ke koncertní síni.
"Ano, mám hudbu rád, i když nehraju na housle, takže pro mě to kolega určitě není," poznamenala Jeho Milost s lehkým úsměvem. "Ale hlavně moje snoubenka si ho přála vidět. Za chvíli dorazí."
"Snoubenka?" usmál se Holmes. "Vy jste se už zasnoubili?" To nezaznamenal. Byli totiž s Watsonem delší dobu v Evropě. Zase jeden případ v Praze, prapodivná patálie… a přijeli předevčírem.
"Už?" divil se Watson. "Jak to myslíte už?"
"No to mi bylo jasné hned, Watsone. Gratuluji, Vaše Milosti."
"Ale pane Holmesi," zaprotestoval vévoda, "ani nevíte, nemůžete vědět, kdo je moje snoubenka… tak jaké už?"
"Přece slečna Hervillová. Kdo jiný?" projevil Holmes svou vševědoucnost.
"To … ta…," Jeho Milost byla v šoku.
"Věděl jsem už tehdy, Watsone," potřásl Holmes shovívavě hlavou, "kdo je náš klient. A dodnes jsem myslel, že jste to už tehdy pochopil i vy, Watsone…"
Watson se zatvářil pokorně. "Nechápu, Holmesi, jak vy to děláte."
Holmes se uklonil. "Umění dedukce… Dobrý večer, slečno Hervillová, sire Charlesi. Tak se zase setkáváme."
***
"Nemůžu pro vás pracovat, pokud mi neřeknete, koho zastupujete."
"Nejde to. A vůbec to není důležité. Jde jenom o to, abyste překazil tu svatbu, zachránil tu mladou dámu… uznejte, vaše pomoc je snad to jediné, co můžeme dělat… slečna Hervillová si Grunera nedá vymluvit a je už plnoletá, takže jí to otec nemůže zakázat … a můj přítel, váš klient se domnívá, že by jí mohla hrozit …smrt," řekl návštěvník tiše. "Slečna Hervillová zdědila po matce půl milionu liber a samozřejmě bude dědit ještě větší majetek po otci, generálu siru Charlesi Hervillovi. Ten darebák se před ničím nezastaví, generál, její otec … prostě si neví rady, myslím, že už to vzdal… Nevím, na koho jiného bychom se mohli obrátit, sám tu rodinu dobře znám a … se slečnou Hervillovou vůbec nepohne nic. Skoro nic. Rozumějte, je to milá, chytrá a vzdělaná dáma, ale NEUVĚŘITELNĚ tvrdohlavá. Musíte najít vhodný argument, aby se odmítla vdát… nebo nás toho barona Grunera nějak jinak zbavit, v mezích zákona. Nějak to udělat. Pokud se za něj slečna Hervillová provdá… podepíše si tím rozsudek smrti…"
"Ale kdo je můj klient?"
"Nechce, abych vám to prozradil. Chce si zachovat anonymitu." Jejich host byl v té věci podle svých tvrzení pouhým prostředníkem.
"Je to snad její otec?"
"Ne, generál to není. Je teď úplně apatický, ochromila ho hrůza. Pochopte, já… on nechce, aby se Hervillovi dověděli, kdo tohle objednal. Ale chce jí pomoct, když sama nevidí to nebezpečí… musíte to vzít, jde o její život. I o život generála Hervilla, nepřežil by ji nadlouho."
"Tak dobře, Vaše Milosti. Postačí mi jednat s vámi."
"Uhradíme veškeré výlohy a sám si stanovte přiměřenou odměnu. Na penězích nesejde, váš klient rozhodně nebude smlouvat."
***
"Kdybyste jenom viděla ty výdaje, paní Nortonová. A taky tu vévodovu spolupráci… všestrannou spolupráci, bez jakýchkoli mezí…Dokonce tehdy zaplatil výdaje na Holmesovo léčení, není zvykem, aby si Holmes tohle účtoval, ale vévoda nedal jinak, uhradil lékaře i bolestné, představte si… a té slečně Winterové dal spoustu peněz, aby mohla v Austrálii začít znovu… že Holmesi?"
Ano, vévodovi nebylo nic zatěžko, mohlo-li to pomoci slečně Hervillové. A ty, kteří se v případu angažovali, neváhal za jejich služby královsky odměnit.
***
"Jak je vám, pane Holmesi?" vyptával se starostlivě vévoda, jenom co usedl na židli v Holmesově ložnici. Tížilo ho svědomí. Holmese zbili na ulici, v novinách se psalo, že je nejslavnější detektiv světa těžce zraněn. Lékaři očekávají nejhorší.
"Mnohem líp, Vaše Milosti, než jak si myslí v novinách," odpověděl Holmes skoro zvesela. "Snažím se ale, aby to vypadalo, že je zázrak, že není po mně a že se mě svět v nejbližších dnech zbaví... Nemějte ale žádnou starost, budu naprosto v pořádku."
"To jsem rád." Musel by se provést plán B, pokud by to s Holmesem nevyšlo.
"Potřebuji trochu pomoct…" pravil tajuplně Holmes. "Vaši pomoc, Vaše Milosti."
"Jak?"
"Baron Gruner je velkým sběratelem a znalcem staré čínské keramiky … a vy máte vzácnou sbírku."
"Ano, to je pravda. Nechápu, ale … jak…? Mám … myslíte, že by se slečny Hervillové za tu sbírku vzdal? Může ji mít. Dám mu ji darem, pokud zmizí a dá jí pokoj."
"No. Asi ne. Nepochybně ne. Nejde mu tolik o majetek, ale o zážitek … z lovu. Promiňte. Neprodá svou šanci zničit urozenou dámu z takové rodiny… nemůžete si ho koupit."
"Každý se prý dá koupit." Věděl to, a svou vlastní cenu přesně znal.
"V tomhle případě ale bezpečí slečny Hervillové penězi ani sbírkou čínského umění nevykoupíte… ale ta sbírka vám může pomoct jinak. Potřebuju vaši pomoc… jsou tady dvě možnosti… Buď mi půjčíte nějaký vzácný kousek ze své čínské sbírky a dáte tady Watsonovi podrobnou, ale bleskovou instruktáž, v oboru čínské keramiky … nebo se vydáte, v době, kterou určím, k baronovi, aby posoudil, jestli není nějaký z vašich hodně vzácných kousků padělek."
"A to vám nějak pomůže?" zeptal se vévoda pochybovačně.
"Tím mi nesmírně pomůžete. A hlavně mému klientovi a slečně Hervillové."
"Dobře. Co by se vám z těch dvou možností hodilo víc?"
"Radši bych byl, kdybyste se rozhodl pro tu druhou."
"A co vlastně plánujete?"
"Chci se ke Grunerovi vloupat pro kompromitující materiál a potřebuju odvést jeho pozornost."
"Jaký materiál?"
"Jde o jakousi knihu v rudé kůži, kam si prý podrobně vlastní rukou píše, jak které ženě ublížil. Chci to dát přečíst slečně Hervillové … doufám, že ho opustí, jakmile se přesvědčí o jeho pravém charakteru," o knize mu řekla jedna z Grunerových bývalých milenek, slečna Kitty Winterová, se kterou Holmes bez velkých nadějí seznámil slečnu Hervillovou, aby snoubence o Grunerovi povyprávěla pár historek ze společného života a dosáhla zrušení zasnoubení, ale slečna Hervillová byla ke snoubenci nesmírně loajální a návštěvu nechala nakonec vyvést z domu, "a třeba se ta kniha bude hodit i jako důkaz pro obvinění z nějakého zločinu. A tak bychom se ho zbavili ještě bezpečněji."
"Takže vám mám pomoct při vloupání?" řekl s ledovým klidem vévoda, jako by šlo jenom o nevinné pozvání na garden party. "Dobře. Kdy?"
"Mělo by to být zítra večer, Gruner odjíždí na pár dní do Paříže, určitě si tu knihu vezme s sebou, je pro něj nebezpečná nebo ji dobře ukryje na dobu své nepřítomnosti a potom třeba nebudeme mít jinou šanci se té knihy zmocnit, než se slečna Hervillová vdá, a potom už bude pozdě. Taky by ji mohl zničit, když si nepospíšíme, ostatně možná to už udělal, i když pochybuji…"
"Aha. A jinak… co plánujete ještě?"
"Zatím nic. Prostě mě nic dalšího nenapadlo, je strašně opatrný a slečna Hervillová zatvrzelá, třeba se ani nic jiného dělat nedá, možná nám zbývá jenom ta kniha, takže si tuhle příležitost NESMÍME nechat vzít. A musíme spěchat. Napíšete mu dopis, který vám nadiktuju. Řeknete, že pozítří odjíždíte na půl roku do Států, ale chcete před jeho a hlavně svým odjezdem zjistit jeho názor na nějaký kousek z vaší sbírky. Bojíte se, že je to padělek, a chcete si promluvit se skutečným odborníkem."
"Bude se se mnou ale chtít setkat?"
"Jistěže ano, vaše sbírka je mezi znalci vyhlášená. Čínská keramika je jeho slabost, jedna z mála které proti němu lze využít. A vy to můžete udělat, vaše sbírka je unikát, snad nejlepší v Anglii, možná lepší než Grunerova… a jedna z nejlepších mimo čínské území."
"To ano. Můj strýc byl velvyslancem na císařském dvoře."
"A vy se přece v čínské keramice dost slušně vyznáte… a vůbec v čínském umění." Holmes se vyjadřoval krajně zdrženlivě, vévoda byl uznávaným znalcem, byť s Grunerem se patrně měřit nemohl.
"To ano," připustil vévoda váhavě.
"Budete míň nápadný než Watson, toho bych musel asi k baronovi poslat jako prodávajícího, což by bylo divné, kde kdosi neznámý k zajímavému kousku přišel a s nezajímavým by ho baron jistě vyhodil ještě ve dveřích… a tak rychle se Watson taky nenaučí dost z oboru. Navíc chci, aby někdo stál venku, hlídal, kdyby něco a taky hlídal slečnu Winterovou, to bych rád, kdyby to zajišťoval Watson."
"Co tam bude dělat slečna Winterová?"
"Slečna Winterová tam bude jenom čekat a v nouzi nejvyšší na Watsonův pokyn zazvoní u hlavního vchodu, to snad odláká Grunerovu pozornost od knihy."
"Je to nebezpečné zatahovat ji do toho," zamračil se vévoda.
"Nebojte se, slečna Winterová to udělá, jenom nebude-li zbytí a rozhodně je odhodlána to udělat, nemusel jsem ji nijak přesvědčovat … a bude lepší, když nebude sama…"
"Udělám cokoli, pane Holmesi. Řekněte mi svoje instrukce a já vás poslechnu na slovo."
"Takže nakoupíte lístky na parník do Států, pro sebe a svého tajemníka a komorníka, doma dáte pokyn, aby začali balit, že musíte narychlo odjet…"
"Já pojedu do Států?"
"To ne, ale kdyby si zjišťoval, jestli opravdu jedete pryč, tak se doví, že jste mu nelhal, že se ve vašem domě narychlo balí kufry, že máte lístky. Musíme být opatrní, pane, možná slyšel, že patříte k přátelům rodiny, tak bude rád, že opouštíte zemi, než se slečna Hervillová vdá, její přátelé jsou vesměs myslím dost proti a bude jich tak mít dočasně o jednoho míň …"
"To ano. Co mám dál dělat?"
"Napíšete Grunerovi dopis, hned vám ho nadiktuji… a zítra v šest půjdete Grunera poprosit o radu. Vezmete s sebou nějaký hodně vzácný kousek a budete se barona snažit co nejdéle zaměstnávat… Adresu znáte, že? A vemte si s sebou revolver, Vaše Milosti. Čistě pro jistotu…"
NAVRCHOLU.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Která ze zde uvedených povídek se vám nejvíc líbila?

Sense and Sensibility 54.9% (45)
Minulé životy 17.1% (14)
Boisguilbert 6.1% (5)
Tajemný klient 6.1% (5)
Kamarádky 9.8% (8)
Dorfolk 6.1% (5)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama