(Ne)zaujal vás tento blog? Dejte mi vědět do komentářů ...

Harriet - 1.část

9. května 2009 v 14:10 |  Povídky
Pro ty, co sem ještě chodí, sem dám začátek nové, orig.povídky.

da Její první a zároveň poslední londýnská sezóna.
První a poslední bál v Almack´s.
Ani ten nebyl zrovna příjemným zážitkem.
Lady Garewoodová ji a Davinu, jenom co na ples dorazily, odtáhla ke vznešené skupince, která se utvořila kolem populární vévodkyně ze Suffolku. "Přece musíš, Harriet, pozdravit svou kmotru," nabádala ji. Bylo jí nicméně jasné, že lady Garewoodová jakožto svědomitá matka hodlá Davinu přivést do blízkosti vévodkynina kavalíra. Stále svobodného a nesmírně bohatého vévody z Wiltshiru. A kdyby to bylo k ničemu, pořád se ještě Davině může věnovat její obdivovatel, lord Calverleigh, který se ovšem právě také věnoval konverzaci s vévodkyní, která se i s rodinou před pár dny vrátila z cest po kontinentě. Vyprávěl jí o úžasných amatérských divadelních představeních na Demberley. V létě se bude konat další. A vévodkyně odpověděla, že manžel pozve vévodu i Jeho Lordstvo na Chapsworth, ráda by, aby jí takové představení uspořádal také u nich doma.
Skoro je neposlouchala, jí se to netýkalo, nečekala, že by ji pozvali, i když jde o její vlastní kmotru. Zarazilo ji něco jiného. Vévoda ze Suffolku, manžel její kmotry. Už dřív se s vévodkyní párkrát setkala, během jejích krátkých návštěv v Garewoodu, ale vévodu dosud neznala.
Bylo mu asi padesát, vypadal stěží na čtyřicet a sotva jí odpověděl na pozdrav. Postávala rozpačitě vedle Daviny, dobře si vědoma, jakým dojmem vedle elegantní krásné sestry asi působí. A vévoda, tedy vévoda ze Suffolku (u toho druhého vévody to opravdu nepřipadalo v úvahu. Ne že by o to stála, ale aspoň se na ni nemusel tak strašně mračit, když ho s ní jeho matka donutila jednou jedinkrát tancovat) si ji začal prohlížet. Tak… zachmuřeně. Až tak zlé to je? Nebo kouká jinam? Kouká přímo na ni. Byla přesvědčena, že si to nenamlouvá, že se něco děje. Asi by se měla vzdálit, lady Garewoodová a Davina si vystačí.
Ani vévodkyně nebyla ve své kůži. I když k ní bývala milá, dnes to vypadalo, že ji to přepadení zinscenované lady Garewoodovou příliš nepotěšilo. Koho už by potěšilo?
Prohodila tedy nenuceně, nebylo to nenuceně, ale tvářila se, že si myslí, že to bylo nenuceně, tedy prohodila tak, jak to jenom zvládla, že zajde za tetičkou, tamhle sedí, musí za ní. A odspěchala. Vévodkyně ji nezdržovala a ti ostatní tím spíš ne. Možná už zapomněli, že tam stojí taky, všichni až na vévodu ze Suffolku. On snad proti ní něco má?
Šla si sednout k lady Eliotové, své tetě, starší sestře lorda Garewooda. Měla by jí být za dnešní večer vděčná, až dnes se tetičce povedlo sehnat jí vstupenku do Almack´s. Doteď sem lady Garewoodová vodila jenom Davinu, ne že by to mamá vadilo, jistě se o sehnání další vstupenky vůbec nesnažila. Až teta ji sem dostala, což byl opravdu výkon, moc nemanželských dcer si tu dosud nezatancovalo. Stejně je to ale k ničemu, celá sezóna je pro ni k ničemu. Nemá šanci se provdat. Kdo si vezme nelegitimní dceru barona, která ani nemá věno? Které vůbec nesluší růžová, ale na všechny společenské akce nosí obnošené šaty své sestry, pro kterou je naopak růžová ideální? A s tím směšným účesem… jako by lady Garewoodová i její tak mizivé naděje chtěla úplně pohřbít. A třeba ani není jeho dcera, třeba je opravdu jenom adoptovaná, bůhví odkud to vlastně pochází, lidi toho napovídají…
A potom se u nich zastavila vévodkyně z Weymouthu, matka vévody z Wiltshiru, která byla podruhé vdaná a kromě toho protivy měla z dalšího manželství ještě dceru, lady Fredericku a malého syna, lorda Denbigha. Syna neznala, ale dcera jí byla, zrovna jako tahle vévodkyně, moc sympatická. Kéž by se s ní John oženil. Povídalo se, že právě to by lady Fredericka moc ráda, a John ještě radši, protože lady Fredericka Achesonová byla bohatá dědička.
"Jak to Johnovi a lady Frederice sluší," upozorňovala zrovna lady Eliotová vévodkyni na řečený pár. Na ni si s kotilionem nikdo ani nevzpomněl, ale stejně jí tancování moc nešlo, kroky sice trochu odkoukala při Davininých a Evelyniných lekcích, ale učitele nikdy neměla, podle lady Garewoodové na to bylo škoda peněz, Davina bude mít debut, tak potřebuje peníze, aby se mohla řádně vybavit. Ano, řádně vybavená, to ona skutečně je. A odhodlaná uspět… jako jejich společný bratr John u lady Fredericky.
Její debut nebyl důležitý. Vůbec.
John Stewart a lady Fredericka spolu právě tančili. Možná už brzy John dosáhne svého, věděla, že touží po politické kariéře, a ta stojí peníze. Hodně peněz. A ty lady Fredericka mít bude.
"Fredericka je ještě moc mladá," poznamenala vévodkyně z Weymouthu důrazně. Takže Frederičina rodina by nebyla nadšená, taky žádné překvapení, a ano, pravda bylo i to, že Fredericka byla příliš mladá. O rok mladší. Ale lady Fredericka jistě neprožívá svou poslední sezónu, nemá kam spěchat.
Jestli se ale ona v téhle sezóně neprovdá, další šanci nedostane. Je-li to šance. I když možnost dostat se z dosahu věčně sekýrující lady Garewoodové lze bez jakéhokoli přehánění nazvat šancí.
Šancí, která jí dneškem unikla. Na příští sezónu ji nechají na venkově. Nebo ji umístí do rodiny některého z dnešních účastníků. Coby guvernantku, jak o tom už lady Garewoodová uvažuje. Davina bude mít radost.
Řekne, že to je přesně to, co se pro nemanželskou dceru hodí. Není-li rodina zaměstnavatelů při volbě vychovatelky příliš vybíravá. Její matka jistě byla z nějakých nižších vrstev, to je hned jasné, tvrdí Davina. Nemohla takové domněnky vyvracet, neměla zdání, kdo jsou její rodiče. Povídalo se sice, že jejím otcem je lord Garewood, a proto ji prý taky hned po narození adoptoval, a matka neznámá. A tak vyrůstala v rodině, kde nebyla právě vítaná. U lorda a lady Garewoodových, kteří měli dvě dcery, starší Davinu, která byla moc krásná a neustále usilovala o co nejlepší partii a kterou v tom její matka neúnavně podporovala, mladší Evelyn, která zatím nedebutovala, ale o to únavněji o svém budoucím debutu hovořila, a taky malého Charlieho, který brzo přijede domů ze školy na prázdniny a který pro ni byl tím nejmilejším příbuzným, tedy z těch, kteří bydleli v Garewoodu. Davina ji ráda trápila a Evelyn zase s oblibou žalovala. K jejím nejbližším příbuzným patřil taky starší bratr, z prvního manželství lorda Garewooda, John, který s rodinou většinou nebydlel, měl svůj byt v Londýně, a který se o ni, svou o hodně let mladší bezvýznamnou sestru, takřka nezajímal a nepromluvil s ní víc než pár slov, když už se tedy někdy potkali.
Ještě že měla taky tetu Caroline, lady Eliotovou. Ano, ta pro ni byla tím úplně nejoblíbenějším členem Stewartovy rodiny. A ta jí sehnala tu vstupenku, která je jí ovšem úplně k ničemu.
Debut, nebyl to vlastně opravdový debut … ani u dvora ji nepředstavili. Prý se to pro ni nehodí. Nebyla tak úplně dcerou Garewoodových, její postavení bylo podstatně jiné než Davinino a Evelynino. Nezáleželo jim na ní příliš, neměla dostat věno, nesnažili se jí sehnat dobrou partii, nesnažili se ji vzdělávat ani jí nakoupit to správné oblečení, a taky se za ni styděli. Samozřejmě, že Davina u dvora, v nádherné róbě, v roce svého debutu představena byla.
"Směl bych vás požádat o další menuet, slečno Harriet?"
Lord Calverleigh ji šokoval. Proč nepožádal Davinu?
"Ano, jistě, mylorde." Davinin věrný nápadník, jenomže Davina by radši lepší sňatek, zadlužený hrabě jí nestačí.
"Před začátkem pro vás přijdu."
Kývla. Nemusels chodit, ani jednoho z nás to netěší. Jistě ti šlápnu na nohu. Jistě něco spletu, neměla jsem si to kde pořádně nacvičit.
"Copak, Harriet, nemáš radost?" zeptala se tetička.
"Hm. Ale mám, tetičko."
"Víš co? Na příští sezónu tě pozvu, budeš u mě bydlet …chtěla bys?"
"Moc." Ale lady Garewoodové se to nebude líbit. Nemá ráda, když jí teta dává před ostatními přednost. Teta byla bohatá a rodičům by se zamlouvalo, kdyby po ní dědili John nebo ostatní, tedy ti legitimní Stewartovi potomci. I když … nebylo myslitelné, že by jí teta něco většího odkázala, mamá se neměla čeho bát. Možná jí tu radost jenom nepřeje… Nepustí ji, to bylo jisté. Ale kývla a usmála se, teta bude ráda.
"Není vám dobře, Harriet?" vévodkyně z Weymouthu si ji starostlivě prohlížela.
"Nic se neděje, samozřejmě, že je mi dobře, Vaše Milosti." Nic. Kromě toho, že právě dokončila úvahy nad svou situací a došla k obvyklému závěru: že neví, co si počít se svým životem a že ji nic pěkného nečeká. A navíc se dnes bude muset jít ztrapnit na taneční parket a tvářit se před lordem Calverleighem vděčně. Dost možná tím ten bloud chce udělat radost Davině. Ano, to by mu bylo podobné, je hodný a myslí si, že Davinu taková pocta prokázaná její sestře potěší. Tak to se hodně plete, ale i kdyby ji urazil, u Daviny mu to nijak nepomůže. Byla přesvědčena, že Davina touží po sňatku s vévodou z Wiltshiru. S mužem, který se tak dobře bavil ve společnosti její kmotry, vévodkyně ze Suffolku. S mužem, na kterého pořádají hon všechny matky vdavekchtivých dcer. Který se na ni nikdy ani nepodíval. Nejspíš neví, že existuje. Pokrčila rameny. Není sám, doteď se jí nepovedlo přilákat žádného nápadníka. Dávají si dobrý pozor, aby si nezadali. Všem je jasné, jak málo žádoucí partií je. A z lásky si ji taky nikdo brát nebude, na to, jak sama uznávala, vážně není dost hezká. Možná povolání guvernantky není tak strašné. Má to jednu velkou výhodu, dostala by se pryč z domu.
Zato tady ta, ta o nápadníky nouzi nemá, ač jí už prý bylo nebo brzy bude čtyřicet. Jistě ji to těší. Pozorovala s úžasem svůj pravý opak, krásnou a elegantní dámu v karmínové róbě, s diamentovým diadémem ve vysoko vyčesaných, hustých vlasech, jak svému kavalírovi nenápadně předává jakési psaníčko. Tak tohle, to by tedy Davině pořádně zkazilo náladu, ale říkat jí to nebude, Davina je nesnesitelná, i když jí zrovna nikdo nehatí její plány.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Licona Licona | 25. června 2009 v 17:25 | Reagovat

Ahoj.
Rovnako ako minulý rok (na best-photographer.blog.cz) usporadúvame s Elke súťaž o najlepšieho fotografa (síce pojem najlepší je veľmi relatívny a subjektívny). Môžeš sa zapojiť, a to na http://know-your-photo.blog.cz/0906/jak-se-zapojit, alebo jednoducho len povzbudzovať a hlasovať za svojich favoritov.
Licona

2 Charlieved Charlieved | E-mail | Web | 9. listopadu 2017 v 14:01 | Reagovat

<a href=https://moscownasutki.wordpress.com/>Москва квартира на сутки аренда</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama